Kategori: Edebiyat

Edebiyat: Duygu düşünce ve hayallerin nazım veya nesir biçimiyle anlatılma sanatıdır. Edebiyatçılara “edip” veya “edebiyatçı” denir.

“Ben edebiyatı bir sanat-ı nefisedir diye bilirim de ona dair olan mütalaatımı hep o noktadan idare etmek isterim.”
Tevfik Fikret

Bu yolla kaleme alınan eserlerin tamamı.

Bu eserleri inceleyen bilim dalıdır.

Edebiyat ile uğraşan kişilere ise edebiyyun veya üdeba denir.

Edebiyata özgü, terbiye ve nezaketle ilgili olan şeylere ise edebi denilmektedir.

Edebiyat ile alakalı içeriklerimizi bu kategori altında birleştireceğiz.

Ayrıca bunlar hakkında fikir sahibi olabilmek adına buradaki kaynaklar incelenebilir.

Veya Türk Dil Kurumunun sitesi de kontrol edilebilir.