Osmanlı Donanma Cem’iyyeti

15 Kasım 2019 Serhat Kocabey 0

İkinci Meşrutiyetin 23 Temmuz 1908’de ilanı, toplumsal yaşamda büyük bir canlılık meydana getirmiştir. Özgürlük rejiminin içgüdüsel gereği olarak ülkenin her yerinde cem’iyyet ve dernekler kurulmuş […]

112 Yaşında Müslüman Olan Bir Ruhban

14 Kasım 2019 Serhat Kocabey 0

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, kuruluşundan çöküşüne kadarki süreçte ekseriyetle  gayr-i müslîm olarak nitelendirilen ehl-i kitâba  istimâlet çerçevesinde yaklaşmış, inançlarında özgürlükler tanımıştır. Kimi zaman inancının gereği […]

Mostar Köprüsü

Balkanlar’da Osmanlı izleri

12 Kasım 2019 Servet BOZDOĞAN 0

Balkanlarda Osmanlı İzleri 500 küsür yıldır Mostar’ın altından çok su aktı bazen durgun bazen hızlı sadece müslüman olduğu içinde bazen kanla karışıp öyle aktı.Balkan topraklarına […]

Mimar Sinan ve İlk Eserleri

1 Kasım 2019 Can AY 0

Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan’ın ilk eserleri nelerdir? Sinan ibni Abdülmennan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında on dokuz yıl yeniçeri olarak Osmanlı ordusunda çalışmış ve başarılı […]