Facebook Sayfamız

Arama Formu

Soykırım Yalanı (Belgelerle) Bölüm 1

Soykırım Yalanı (Belgelerle) Bölüm 1

Değerli Okurlarımız bugün sizlere Ermeni soykırımı’nın yalan olduğunu belgeleri ile göstermeye çalışdık yazımız ın biirnci bölümünde 11 adet olay ve bu olaylara ait 15 adet vesika bulunmaktadır , bu bölümde belgelerletarih.com herhangi bir fikir beyan etmemiştir yazılar ve belgeler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivinden toparlanmıştır yazı dizimiz devam edicektir . Ermenilerden sadece komitelerle ilişkisi olan muzır […]

27 Ağustos 2014 Çarşamba -
Facebook 0 Twitter 0

Değerli Okurlarımız bugün sizlere Ermeni soykırımı’nın yalan olduğunu belgeleri ile göstermeye çalışdık yazımız ın biirnci bölümünde 11 adet olay ve bu olaylara ait 15 adet vesika bulunmaktadır , bu bölümde belgelerletarih.com herhangi bir fikir beyan etmemiştir yazılar ve belgeler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivinden toparlanmıştır yazı dizimiz devam edicektir .

Ermenilerden sadece komitelerle ilişkisi olan muzır şahısların tehcire tabi tutulması ve ailelere dokunulmaması.

Ekran Resmi 2014-08-27 18.49.06

 

Van Vilayeti’nden Dahiliye Nezâreti’ne gönderilen raporda; Van Rusya Viskonsolosu Mösyö Alferiev’ine Ermenilerin Rusya ile Osmanlı Devleti arasında savaş çıkarmak için çalıştıklarını, savaş vukuunda Rusya tarafında savaşacaklarını, Kafkasya’daki Ermeni halkının önceden huzurlu bir şekilde yaşarken komitelerin teşekkülünden sonra rahat ve saadetlerinin ortadan kalktığını, Rusya’nın İran’a saldırısının sırf Kafkasya’dan oraya firâr etmiş olan Ermeni komitelerini terbiye etmek ve İran’ı bunlardan temizlemek amacına yönelik olduğunu ifade ettiğinin, İngiltere’nin Van Viskonsolosu Seel Bey’in roporunun ise henüz gönderilmediğinin bildirildiği  belge

Ekran Resmi 2014-08-27 18.50.34

Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık çıkarmak üzere Rusya’dan bazı fesatçılar geldiğinin Tiflis Başşehbenderliği’nden bildirilmesi üzerine gerekli tahkikat yapılarak asayişin sağlanması için önlemler alınmasının istendiği belgeler

Ekran Resmi 2014-08-27 18.54.47 Ekran Resmi 2014-08-27 18.54.57

Harp bölgelerine yakın yerlerde bulunan Ermenilerin düşmanla işbirliği faaliyetlerine girişip Osmanlı Ordusu’nun savunma faaliyetlerini sabote etmesi nedeni ile sınır bölgesindeki Ermenilerin güney bölgelerine sevk edilmeleri
Ekran Resmi 2014-08-27 18.56.18 Ekran Resmi 2014-08-27 18.56.24

Dörtyol-İskenderun yolu üzerinde jandarmalar tarafından yakalanan iki şahsın, Ermenilerin Adana’da karışıklık çıkaracaklarına ve askeri depolara saldıracaklarına dair itiraflarının tetkiki.

Ekran Resmi 2014-08-27 18.57.21

Tuzla’da Hınçak Cemiyeti mensuplarının geceleri toplanarak Avrupa’daki komitelerle muhabere etmekde olduklarının tespiti ile Kıbrıs yolu ile gelip Yunan konsolosluklarından pasaportlarını vize ettiren ve Rum lisanını bilen Ermenilerin takibata alınması.

Ekran Resmi 2014-08-27 18.58.39 Ekran Resmi 2014-08-27 18.58.45

Van’da Ermenilerin gizledikleri silah ve yanıcı maddelerin bulunmasında hizmeti geçenlerin taltifi ve Sivas’da Ermeniceye vakıf muhabere memurlarının postahanede istihdam edilmeleri.

Ekran Resmi 2014-08-27 18.59.31 Ekran Resmi 2014-08-27 18.59.36

Ermeniler tarafından Sofya’da bomba imal olunduğu ve bunları Dersaadet’e sokacaklarının haber verildiğinden gerekli tetbirlerin alınması.

Ekran Resmi 2014-08-27 19.00.21

Bulgar Yüzbaşılarından Sabuh Katibyan Kirkor’un, Ermenilerin eylemlerini desteklemek için Sofya’da dinamit ve bomba satın aldığı ve bu mühimmatı Anadolu’ya geçirerek karışıklık çıkaracağının haber verilmesi üzerine gerekli tebirlerin alınmasının bildirildiği.

Ekran Resmi 2014-08-27 19.00.56

Ermeni Komitası reislerinden Serkis Jeras Minas’daki külliyetli paranın Dersaadet’deki komitaya getirileceği ve Filibe’de yeniden teşkil olunan komitacıların Mısır’daki komitacılarla haberleşmeleri ve Jön Türklerle beraber çalışarak Dersaadet’e geleceklerine dair gelen ihbarlar üzerine gerekli tedbirlerin alınması.

Ekran Resmi 2014-08-27 19.01.33

Filibe’deki Ermeni Komitası’nın gizli toplantılarına muntazam devam ettiği, Mayıs’da Dersaadet’de mühim bir fesat çıkaracakları ve Mısır’a giden Ermenilerin, Bergos-Varna yoluyla Dersaadet’e gelecekleri ihbar edildiğinden gereğinin yapılması.

Ekran Resmi 2014-08-27 19.02.20

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site içeriklerinin izinsiz kopyalanması serbesttir.
iPortal Kodlayan: Özer Gül