Facebook Sayfamız

Arama Formu

Düşmanın imha metodu!

Osmanlı’yı Ingilizler yıksaydı ne olurdu? – Milletimiz en kısa zamanda Osmanlı’yı tekrar getirmek-kurmak için elinden gelen her şeyi yapardı. Hilafeti Ingilizler kaldırsaydı ne olurdu? – Milletimiz bu kararı kabul etmez, Halifesini seçer ve biat ederdi. Ancak -Ingiliz desteğiyle- Osmanlı’yı yıkan ve Hilafeti (biraz da süslü gerekçeler gösterip) kaldıran; “bizden sanılan” M. Kemal olunca, “ATA’mızın bir […]

16 Ağustos 2014 Cumartesi

Kim Hain? Sultan Vahdettin mi yoksa M. Kemal mi?

Müslümanların Padişahı’nı “tepeledikten” sonra Ingiliz Kralı 8. Edward’ı Dolmabahçe rıhtımında “bizzat” eliyle karaya çıkaran M. Kemal -bu sahneyi okuyabilene- kimin adamı olduğunu çok net bir şekilde göstermiştir. *** M. Kemal, Milli Mücadele döneminde (24 Nisan 1920) mecliste yaptığı konuşmasının bir bölümünde: “Osmanlı Devleti diğer herhangi bir devlet gibi hükümdarının cismâni nüfuzu etrafında şekillenmiş değildir. Saltanat […]

14 Ağustos 2014 Perşembe

Fatih Sultan Mehmet ‘in Ayasofya Vakfiyesi

FATİH SULTAN MEHMET’İN AYASOFYA VAKFİYESİ “İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta […]

01 Kasım 2013 Cuma

Abdülhamid tahttan nasıl indirilmişti

Tarihte Yahudileri Batı’nın ve Rusya’nın kıyımından kurtaran ama Yahudilerin Filistin bölgesine yerleşmelerine izin vermeyen Osmanlı Devleti oldu. Peki, buna en çok direnen II. Abdülhamid’in sonu nasıl getirildi? Yahudileri kendi içinde safra olarak gören Batı nasıl bir taktik izledi? İşte Abdulhamid’in şeyhine yazdığı mektupta tahttan indirilişinin nedeni…  Samet Tunçer’in haberiFilistin’de yaşanan insanlık dramı devam ederken, nasıl […]

31 Ekim 2013 Perşembe

Sultan Ikinci Abdülhamid Han’ın Merhameti

Cennetmekan Sultan Ikinci Abdülhamid Han’ın Merhameti *** Sultan Abdülhamîd Han’ın musahibi Nâdir Ağa anlatıyor:Sultan Abdülhamid Han devrinde, size fakir bir memurun macerasını anlatayım!.. Aksaray’da oturan fakir bir memur… Ayda, o zamanın parasıyla 500 kuruş alıyor. Zevcesi hâmile ve doğum yakındır. Nihayet, beklenmedik, tedariksiz bir anda sancılar başlıyor. Mevsim de kış… Adamın on parası yok… Ne […]

30 Ekim 2013 Çarşamba

Osmanlı’nın Borçları – Osmanlı Devleti’nin ne kadar borcu vardı?

Osmanlı’nın Borçları – Osmanlı Devleti’nin ne kadar borcu vardı? Kemalistlerin Osmanlı ile ilgili uydurmalarından biri de “Türkiye’nin Osmanlı’nın borcunu ödediği ve Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne hiçbir şey kalmadığıdır.” Halbuki, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne fabrikalar, hastahaneler, okullar, Üniversiteler, Askeri yapılar vesaire[1]dışında 161 milyon lira nakit kağıt para kalmıştır.[2] Bozuk paraları saymıyoruz… Lozan Antlaşması sonrasında Türkiye’nin kabul ettiği Osmanlı […]

30 Ekim 2013 Çarşamba

Emperyalistlerin Korkulu Rüyası: Sultan II. Abdülhamid ve Tarikatlar

Emperyalistlerin Korkulu Rüyası: Sultan II. Abdülhamid ve Tarikatlar Sultan II. Abdülhamid Han Hazretleri’nin tâkib ettiği “Islâmcılık Siyâseti” esnâsında Tasavvuf erbâbının hizmetleri vârid olmuştur. Bu hususu ele geçirdiği ecnebi vesikaları ile de delillendirerek, Sultan Abdülhamid’in “Çin”den “Kuzey Afrika”ya kadar bütün Islam Dünyası’nda Tarikat Şeyhleri’ni nasıl organize ettiğini mufassal bir eser olarak ortaya koymuş bulunan Prof. Dr. […]

30 Ekim 2013 Çarşamba

Sadrâzam’dan Ingiltere’ye Okkalı Osmanlı Tokatı

Sadrâzam’dan Ingiltere’ye Okkalı Osmanlı Tokatı * Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız John Davenport’un kitabı *** Osmanlı’nın şahsiyetini John Davenport’un “Hazreti Muhammed ve Kur’an” (sallallahu aleyhi vesellem) isimli eserinden okuyalım: “Kendilerine muzaheret etmekte olduğumuzu söylediğimiz halde bilahare kendilerine ihanet ettiğimiz Osmanlı müttefiklerimiz politik hareketimizi nefretle ve istikrahla karşıladıklarını gösteriyorlar. Acaba siz beni azarlar ve […]

30 Ekim 2013 Çarşamba
Site içeriklerinin izinsiz kopyalanması serbesttir.
iPortal Kodlayan: Özer Gül